Genel Yayın İstatistikleri

683 Akademik Personelimiz için Tuesday, September 28, 2021 tarihinde AUPortal tarafından YÖKSİS verileri baz alınarak oluşturulmuştur

MAKALELER Toplam : 6521
Son 3 yıla ait Toplam Makale Sayıları ve SCI-SCI-Expanded-SSCI-AHCI-TRDİZİN Sayıları
Akademisyen Toplam Uluslararası Makaleler   Ulusal Makaleler
    SCI-SCI-Expanded SSCI-AHCI Diğer ULAKBİM TR-DİZİN Diğer
    2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020  
Prof. Dr. Özgen Korkmaz 43 0 0 0 1 1 3 3 5 9 2 6 5 4 2 2
Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu 41 0 0 0 0 0 0 15 7 15 2 0 2 0 0 0
Prof. Dr. Recep Çakır 38 0 0 0 1 1 4 1 9 7 3 4 3 2 2 1
Doç. Dr. Bülent Nafi Örnek 30 2 3 1 0 0 0 6 7 9 0 2 0 0 0 0
Doç. Dr. Adem Bayar 24 0 0 0 0 0 0 3 7 12 2 0 0 0 0 0
Doç. Dr. Murat Kurt 22 0 0 0 0 0 0 8 8 6 0 0 0 0 0 0
Doç. Dr. Fikriye Milletli Sezgin 22 6 1 4 0 0 0 2 4 1 1 1 1 0 0 1
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Dirik 21 1 1 1 0 0 0 7 5 3 3 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Şafak Uluçınar Sağır 21 0 0 0 0 0 0 8 4 7 0 1 1 0 0 0
Prof. Dr. Sevilay Karamustafaoğlu 20 0 0 0 0 0 0 6 5 7 0 1 1 0 0 0
Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç 19 2 0 0 0 0 0 3 11 0 0 2 0 0 1 0
Doç. Dr. Ümit Yıldırım 18 0 2 0 0 0 0 7 3 3 2 1 0 0 0 0
Doç. Dr. Betül Canımkurbey 18 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Prof. Dr. Hasan Tanak 18 8 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Ceren Başkan 17 0 0 3 0 0 0 6 3 2 1 0 0 2 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Önder İdil 17 4 3 6 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Ayşe Şahin Yağlıoğlu 17 2 0 8 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Banuhan Şahin 17 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 4 2 0 1
Doç.Dr. Servet Birgin İritaş 16 3 8 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0
Arş. Gör.Dr. Şaban Öztürk 16 4 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
Doç. Dr. Levent Uğur 16 2 1 3 0 0 0 3 3 2 0 1 1 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Efe 15 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 2 2 3 0
Doç. Dr. Kadriye Aydemir 15 5 1 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Doğan 15 0 1 2 0 0 0 2 3 1 2 2 2 0 0 0
Prof. Dr. Tuba Yıldırım 14 4 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0
Dr. Öğr. Üyesi Eylem Topbaş 14 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 3 0 2
Doç. Dr. Akın Tekcan 14 6 1 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Gökce Celep 14 0 2 2 0 0 0 0 3 4 0 2 1 0 0 0
Doç. Dr. Burak Kurşun 14 4 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Şahin 14 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 5 1 2 0 1
Prof. Dr. Aslıhan Sezgin 14 3 0 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Asım Çoban 13 0 0 0 0 0 0 5 3 5 0 0 0 0 0 0
Prof. Dr. Ergül Türkmen 13 1 1 1 0 0 0 1 4 4 0 0 1 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Uysal 13 0 0 0 0 0 2 2 3 3 0 1 1 0 0 1
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Gümüş 13 0 0 3 0 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 0
Doç. Dr. Sevgi Maraklı 13 4 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Beyler Çiğil 13 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Feray Uğur Erdoğmuş 13 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 3 2 0 2 1
Doç. Dr. Yadigar Şekerci Fırat 13 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Girayalp Karakuş 13 0 0 0 0 0 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Zengin 12 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 4 0 0 3 0
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu 12 1 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0
Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Kaybal 12 3 2 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Doç. Dr. Zehra Özdemir 12 1 1 4 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0
Dr. Öğr. Üyesi İlknur Ay 12 0 0 0 0 0 0 5 2 4 0 0 0 0 1 0
Doç. Dr. Melek Gül 12 2 4 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Arş. Gör. Ecem Karanfil 12 1 6 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0
Prof. Dr. Burcu Nişancı Türkmen 12 0 0 1 0 0 0 1 4 4 0 0 1 0 0 1
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Kukul 12 0 0 0 0 0 0 4 2 1 2 2 0 1 0 0
Prof. Dr. Mehmet Evsile 11 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 1 0 0
KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ Toplam :
BİLDİRİLER Toplam :
PROJELER Toplam :