5

Toplam Yayın / Publication
 

 3

Makale / Article
 

 1

Bildiri / Report
 

 1

Kitap / Book
 

 0

Proje / Project
 

 0

Tasarım/Patent
 

 2

Sanatsal Faaliyet / Activity
 

 0

Ödül / Prize
 

Google Scolar Atıf Sayısı / Total Citations :14


h-index :1
 
i10-index :1
     

En çok atıf alan yayın / Most cited article

Atıf / Cited
 
Yıl / Year
İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin müzakere algılamalarının iş tatmini üzerine etkisi: Ankara Keçiören örneği 11   2013

Sobiad Atıf Sayısı / Total Citations :


h-index :
 
i10-index :
     
İletişim
Dahili No QR Kod
4642
YUKARI