Makaleler

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN, BOZKURT METEHAN - 2022

Yayın Yeri : Tarihçi
İndex Türü : ASOS INDEX, EUROPUB, DRJI, Academic Resource Index, ISSN PORTAL

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2757-7201

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN - 2021

Yayın Yeri : Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İndex Türü : Google Csholar, MLA, İSAM, ESJİ,Root Indexing, Base, CiteFactor, Road.

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2548-0480

-

Yazarlar - Yıl : KEÇECİ KURT SONGÜL,CEVGER GÜRKAN - 2019

Yayın Yeri : Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
İndex Türü : Asos, ESJI, Copernicus

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2148-9963

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN - 2019

Yayın Yeri : Journal History And Future
İndex Türü : DRJI, ResearchBib, DOAJ, Acarindex, ERIH PLUS, ASOS Index, Sindex, SOBİAD, Türk Eğitim İndeksi, Open Access Library (oalib), Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar, Academic Keys, Journal Factor, Index Copernicus, CiteFactor, idealonline, SciLit, .

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2458-7672

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN - 2019

Yayın Yeri : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
İndex Türü : İndex Copernicus, Asos, Goggle Scholar,

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2148-9963

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN,KEÇECİ KURT SONGÜL - 2019

Yayın Yeri : AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
İndex Türü : Jifactor, Asos, Google Scholar, İndex Copernicus,

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2148-9963

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN,Bozkurt Metehan - 2019

Yayın Yeri : Akademik MATBUAT
İndex Türü : OpenAire, Google Akademik, İdeal Online, Road

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2602-3881

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN - 2017

Yayın Yeri : Journal History And Future (Tarih ve Gelecek Dergisi)
İndex Türü : Google Scholar, Akademic Resource İndex, Akademic Keys, Scientific, İndexing Services, Directory of Researh Journals İndex

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2458-7672

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN - 2017

Yayın Yeri : Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
İndex Türü : Researh Bible, Scientific İndexing Services, İsam, Türk Eğitim İndeksi, sobiad

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2149-083X

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN - 2016

Yayın Yeri : Journal of History And Future
İndex Türü : Google Scholar, Akademic Resource İndex, Akademic Keys, Scientific, İndexing Services, Directory of Researh Journals İndex

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2458-7672

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN - 2016

Yayın Yeri : Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi
İndex Türü : Eurasian Scientific Journal İndex, Akademic Keys, Sobiad, Scientific İndexing Services.

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2149-5866

-

Yazarlar - Yıl : CEVGER GÜRKAN - 2016

Yayın Yeri : Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
İndex Türü : Researh Bible, Scientific İndexing Services, İsam, Türk Eğitim İndeksi, sobiad

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN :

YUKARI