Bildiriler

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - ( 18.12.2020 - 18.12.2020 )

Yayın Yeri : Fıkhî ve İktisadî Açıdan Salgın Çalıştayı

UlusalTam metin bildiri

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - ( 26.04.2016 - 27.04.2016 )

Yayın Yeri : Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Uluslararası Sempozyumu

UluslararasıTam metin bildiri

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - ( 22.11.2019 - 24.11.2019 )

Yayın Yeri : Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu

UluslararasıTam metin bildiri

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - ( 10.10.2019 - 12.10.2019 )

Yayın Yeri : I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu: Din, Dil ve İletişim

UluslararasıTam metin bildiri

YUKARI