Makaleler

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2021

Yayın Yeri : Mütefekkir
İndex Türü : TR DİZİN

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2148-5631

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2020

Yayın Yeri : Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
İndex Türü : TR DİZİN

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2146-7846

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2020

Yayın Yeri : Kalemname
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Kitap KritiğiISSN : 2651-3595

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2020

Yayın Yeri : Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
İndex Türü : TR DİZİN

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2148-4899

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2019

Yayın Yeri : Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
İndex Türü : TR DİZİN

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2587-1854

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2019

Yayın Yeri : Kalemname
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2651-3595

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2019

Yayın Yeri : Journal of International Social Research
İndex Türü : EBSCO, MLA, Proquest CSA, Index Islamicus, TEI (Türk Eğitim İndeksi) and SOBIAD.

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 1307-9581

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2019

Yayın Yeri : Amasya İlahiyat Dergisi
İndex Türü : TR DİZİN

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2667-7326

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2018

Yayın Yeri : Kalemname
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Teknik NotISSN : 2651-359

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2017

Yayın Yeri : Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
İndex Türü : ASOS, Sobiad, OAJI, Akademik Dizin

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2148-4899

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2017

Yayın Yeri : İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Kitap KritiğiISSN : 2602-2206

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2017

Yayın Yeri : Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Kitap KritiğiISSN : 2547-9504

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2016

Yayın Yeri : Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Kitap KritiğiISSN : 2148-4899

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2016

Yayın Yeri : Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Teknik NotISSN : 2547-9504

-

Yazarlar - Yıl : UÇAR İLYAS - 2016

Yayın Yeri : Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Kitap KritiğiISSN : 2547-9504

YUKARI