34

Toplam Yayın / Publication
 

 13

Makale / Article
 

 15

Bildiri / Report
 

 6

Kitap / Book
 

 0

Proje / Project
 

 0

Tasarım/Patent
 

 0

Sanatsal Faaliyet / Activity
 

 0

Ödül / Prize
 

Google Scolar Atıf Sayısı / Total Citations :52


h-index :4
 
i10-index :3
     

En çok atıf alan yayın / Most cited article

Atıf / Cited
 
Yıl / Year
ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETIN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNE ETKİSİ: ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞIN ARACILIK ROLÜ 13   2018
İletişim
Dahili No QR Kod
YUKARI