Makaleler

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT, ŞEKEROĞLU AHMET - 2020

Yayın Yeri : Humanities Sciences
İndex Türü : Google Scholar, CrossRef, Scientific Indexing Services, Cosmos, Academic Resource Index(ResearchBib)

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 1308-7320 (NWSAHS)Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT - 2020

Yayın Yeri : Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi
İndex Türü : ASOS Index

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2687-2765Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT, ŞEKEROĞLU AHMET - 2019

Yayın Yeri : Kent Akademisi
İndex Türü : TR DİZİN

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2146-9229Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : GÜREMEN LALE, DEDE OKAN MURAT - 2019

Yayın Yeri : Technological Applied Sciences (NWSATAS)
İndex Türü : 2019'da: crossref, Google Scholar, Scientific Indexing Services, Cosmos, Academic Resource Index (ResearchBib), Index Copernicus

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 1308-7223 (NWSATAS)Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT, ARKUN ALİ KEMAL - 2018

Yayın Yeri : International Journal of Social Science and Technology
İndex Türü : 2018'de: ResearchGate, OCLC WorldCat, Google Scholar, crossref, New Jour, ResearchGate, Directory of Research Journals Indexing, Journal Seek, MLibrary, SerialsSolutions

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2415-6566Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : AYTEN ASIM MUSTAFA, DEDE OKAN MURAT - 2016

Yayın Yeri : International Journal of Society Systems Science
İndex Türü : 2016'da: Academic OneFile(Gale), Expanded Academic ASAP(Gale), Google Scholar, Info Trac(Gale), Inspec

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : Basılı:1756-2511, online:1756-252XAtıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : Yazar Kadir Hakan, DEDE OKAN MURAT - 2012

Yayın Yeri : International Journal of Sustainable Development and Planning
İndex Türü : 2012'de: crossref, SCOPUS, ProQuest

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 1743-7601 (print), 1743-761X (online)Atıf Sayısı : 2

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT, AYTEN ASIM MUSTAFA - 2012

Yayın Yeri : Tourism: An International Interdisciplinary Journal
İndex Türü : 2012'de: Centre lnternational de Recherches et d'EtudesTouristiques, Boletin de Novedades, CAB Abstracts and LeisureTourism Database, Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management and Marketing, EBSCO Electronic Journal Service, Elsevier Geo Abstracts, PsyclNFO, SCOPUS, Abstract and lndexing Database

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 1332-7461 (Print), 1849-1545 (Online)Atıf Sayısı : 7

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT, DİKMEN ÇİĞDEM BELGİN, AYTEN ASIM MUSTAFA - 2012

Yayın Yeri : Journal of Geography and Regional Planning
İndex Türü : 2012/2013: Dimensions Database, Matrix on Information for the analysis of journals (MIAR), Microsoft Academic

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 2070-1845Atıf Sayısı : 5

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT - 2010

Yayın Yeri : Journal of US-China Public Administration
İndex Türü : 2010'da: Database of EBSCO, Chinese Database of CEPS, Chinese Scientific Journals Database, Hein Online Database, Ulrich's Periodicals Directory, Proquest/CSA Social Science Collection

Kapsam : UluslararasıHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 1548-6591(print) 1935-9691(online)Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT, GÜREMEN LALE - 2010

Yayın Yeri : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
İndex Türü : TR DİZİN

Kapsam : UlusalHakem : HakemliTür : Özgün MakaleISSN : 1300-1825Atıf Sayısı : 13

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT - 2005

Yayın Yeri : Bilim ve Ütopya
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemsizTür : YorumISSN : 1301-6717Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT, Çalgüner Tahir - 1998

Yayın Yeri : Future's Technologies
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemsizTür : Kısa MakaleISSN : 1300-2732Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : Çalgüner Tahir, DEDE OKAN MURAT - 1998

Yayın Yeri : Ada Kentliyim
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemsizTür : YorumISSN : 1300-7270Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : Çalgüner Tahir, DEDE OKAN MURAT - 1997

Yayın Yeri : Future's Technologies
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemsizTür : YorumISSN : 1300-2732Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : DEDE OKAN MURAT, Çalgüner Tahir - 1997

Yayın Yeri : Future's Technologies
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemsizTür : Teknik NotISSN : 1300-2732Atıf Sayısı : 0

-

Quartile :
Yazarlar - Yıl : Çalgüner Tahir, DEDE OKAN MURAT - 1997

Yayın Yeri : Tarım ve Köy
İndex Türü : Endekste taranmıyor

Kapsam : UlusalHakem : HakemsizTür : Kısa MakaleISSN : 1300-8331Atıf Sayısı : 0

YUKARI